Algemene voorwaarden

In actie voor de Nierstichting
De acties op www.actie.nierstichting.nl zijn acties voor de Nierstichting. Dit houdt in dat:
  • De acties eigen initiatieven van particulieren of bedrijven zijn waarbij de verantwoordelijkheid voor de opzet en de uitvoering van de actie bij betreffende actievoerder ligt;
  • Deelname voor eigen risico is;
  • Schade of letsel ontstaan ten gevolge van een actie kan niet worden verhaald op de Nierstichting.

Evenement van en voor de Nierstichting
In het geval de Nierstichting organisator is van een evenement op www.actie.nierstichting.nl geldt dat:
- Deelname voor eigen risico is;
- De Nierstichting niet verantwoordelijk is voor materiële of immateriële schade die wordt toegebracht door toeleveranciers of partners van de Nierstichting;
- De Nierstichting bijvoorbeeld in verband met slecht weer op elk moment zaken kan wijzigen zoals de locatie of het al dan niet doorgaan van een evenement.

Informatie en nieuwsbrief
De Nierstichting spant zich in om de informatie op www.actie.nierstichting.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Nierstichting kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van de door actievoerders of door sponsors geplaatste informatie.
Actievoerders en deelnemers aan een actie of evenement ontvangen de nieuwsbrief van de Nierstichting tot wederopzegging. Donateursgegevens worden alleen gebruikt door de Nierstichting voor het bedanken van de donateur in kwestie. Het e-mailadres van de donateur mag alleen gebruikt worden voor het versturen van de (digitale) nieuwsbrief indien de donateur dit expliciet heeft aangegeven.

Sponsor- en contributiegelden
Sponsorgelden en contributiegelden gaan ten alle tijden naar de Nierstichting en worden niet gerestitueerd wanneer een actievoerder genoemde actie niet (volledig) uitvoert.
   
De Nierstichting behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.